Avbokningsregler

ESSENSA tillämpar branschens standardregler vid avbokning av öppen kurs, se nedan. Med öppen kurs menas kurs där inbjudan går ut till olika organisationer och platser bokas per deltagare.

Branschens standardregler vid avbokning av öppen kurs

1. Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.

2. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och skickat
    bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

3. Vid avbokning 4 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av
    kursavgiften samt kost och logi. 

4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.

5. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.
    Ersättningar därutöver utbetalas ej.

6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart. (ESSENSA fakturerar vanligen ca 4 veckor före kursstart, med betalningsvillkor 30 dagar.)

 

 

Avbokningsregler vid företagsanpassade utvecklingsinsatser mm

Avbokningsregler vid företags- eller individanpassade utvecklingsinsatser, vid konsultinsatser och andra insatser som inte gäller deltagande i öppen kurs, kan variera beroende på uppdragets art.
Vilka avbokningsregler som gäller anges i offert.

Tillbaka till Kontakt & Anmälan


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo