Om ESSENSA

Medvetet namnval

Namnet ESSENSA står för den innersta kärnan , det väsentligaste – essensen av varje människa och varje organisation. Att klara ut vad man som individ och organisation står för och vill med sitt liv och sin verksamhet - och att hitta vägar att förverkliga det - är grunden för varaktig framgång.


Affärsidé

ESSENSA’s affärsidé är att hjälpa organisationer och personer att hitta och följa sina vägar till framgång. Genom att utveckla ledare, medarbetare och grupper, så att de nyttjar sin egen och andras potential, skapas organisationer med högre effektivitet, större arbetsglädje och bättre hälsa.

Ledstjärna

ESSENSAs ledstjärna

Mycket hög kvalitet och stort personligt engagemang till bra pris!    Läs mer här

 

Grundantaganden
 

Arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen är bra för både verksamheten (effektiviteten) och människorna (hälsan)

   

God självkännedom och kännedom om varandra ökar tryggheten i en grupp och förmågan att se sin egen och andras potential - vilket ökar möjligheterna till arbetsglädje och trivsel

   

Öppenhet främjar självkännedom och kännedom om andra

   

Varje människa gör egna val om sin nivå av öppenhet och sitt beteende i övrigt

   

Människan är utvecklingsbar - om hon själv vill

Pedagogik

Genom upplevelsebaserad pedagogik – som är den effektivaste inlärningsmetoden för vuxna -varvas teori, praktiska övningar, diskussionsuppgifter och reflektion med deltagarnas egna erfarenheter. På så sätt blir utvecklingsinsatsen verklighetsförankrad och fokuserar på förmågan att kunna omsätta ord till handling. Variationen i pedagogiken gör att personer med olika lärstilar kan tillgodogöra sig kunskaperna på bästa sätt och att det inte blir långtråkigt! Att ta med både hjärna, hjärta och kropp i inlärningen, gör att kunskaperna kan stanna i minnet och omvandlas till insikter som skapar nytta i verkligheten.


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo