Deltagarutvärderingar

Alla utbildningar/utvecklingsinsatser avslutas med en utvärdering där jag bl. a. ber deltagarna ange sin upplevelse av utbildningen/utvecklingsinsatsen på en 5-gradig skala. Genomsnittet brukar ligga omkring 4.5. Genom alla år så är det några enstaka gånger genomsnittet legat under 4 och bara i ett fall under 3. Jag är noga med att leva som jag lär, d v s att uppmana deltagarna att dela med sig av så mycket konstruktiv kritik som möjligt både positiv och ”negativ”. I mitt sätt att se det är ofta den ”negativa” kritiken den största gåvan eftersom den ger mig möjlighet att ständigt förbättra mina insatser. Jag har fått mycket positiv feedback från mina kursdeltagare genom åren, av vilka jag här tar upp några skrivna citat som oftast finns med i olika form. Jag delar här in dem i : feedback på innehåll och upplägg – allmän och uppdelad på resp. utvecklingsprogram samt feedback på mig som handledare.

                                    

Feedback från kursdeltagare – på innehåll och upplägg

Allmänt förekommande i mina utvecklingsinsatser:

”Bra upplägg av dagarna med balans mellan teori, praktiskt arbete och reflektion, ”Bra övningar och exempel”, ”Bra med mycket reflektion”, ” Bra att kopplingen till arbetssituationen hela tiden fanns med”, ”Utbildningen gav praktiska, användbara råd”, ”Tydliggjorde vår roll”, ”Har fått ett bra redskap till reflektion i mitt eget arbetssätt och beteende”, ”Vi har en bra grund att stå på efter den här utbildningen”, ”Min roll och min kompetens stärks av nytt tänk”

UGL:

”Mycket bra kurs, den ger dels förståelse för gruppens/ledarens agerande, dels förståelse för mig själv”, ”Det känns som att allt i kursen hänger ihop och att jag nu tydligt förstår vad som händer i grupper och min egen roll och påverkan i gruppen”, ”Det har varit både jobbiga stunder, men också många kul = helt enkelt en mycket bra kurs!”, ”Denna upplevelse var unik och jag är tacksam för att jag fått varit med om den.”

The Human Element:

”Jag har fått se, känna och förstå betydelsen av att lära känna sig själv och självaktning, och vad det ger för effekter i verksamheten”, ”Bra - hjälpte mig öka min självinsikt/självkännedom och har ökat min trygghet i ledarskapet”, ”Veckan har flugit fram, jag har kunnat (och fått) vara full av liv. Jag har lärt mig massor, oerhört djup och trovärdig feedback som stärkt mig och fått mig att fundera över mina beteenden”, ”Fått insikter och AHA-upplevelser”, ”Det har varit mycket värdefullt för mig genom att jag fått bekräftat saker som jag har anat och upptäckt nya saker hos mig som jag känner att jag fått med mig verktyg att hantera”, ”Jag har påbörjat en process som gjorts teoretiskt begriplig med känsla och värme, som jag annars kanske inte kunnat göra”, ”Kursen har gett mig verktyg att jobba med rädslor och behov, jag vet nu mer om orsakerna och hur jag kan hantera dessa. Landade i en grundtrygghet med mitt ”jag” som är värdefull.

Coachande Mentorskap och Coachande Ledarskap:

”En strukturerad modell som kan fungera i praktiken och underlätta både i mitt mentorskap och i den praktiska vardagen som chef”, ”Mycket bra att få träna och göra handlingsplan på ett problem hemma”, ”Jag har fått en ny erfarenhet, ett nytt tänk samt en ny arbetsmodell”, ” Har fått verktyg, börjat lära mig använda dem, och tillsammans med gruppen bli trygg med modellen/verktygen”, ”Coaching är ett mycket bra verktyg (samtalsmetodik), en spännande resa som ger både coachen och den coachande mycket när man vågar låta processen styra”, ” Detta blir viktigt som modell & verktyg i mitt fortsatta liv”, ”Jag har tidigare gått utbildning och fått info om coaching och har då utfört det i mindre omfattning, men nu med denna utbildning och den praktiska övning vi fick är jag stärkt och kommer att använda mig av metoden både för mig själv och för andra”, ”Denna coachingutbildning var mycket bättre än den jag gått tidigare”

Företagsanpassad THE + Coaching + Stress mm

”För mig har denna kurs givit mig mest av alla de ledarskapskurser jag gått”, ”Skulle kunna gå den här kursen en gång till (det brukar jag inte säga ofta)”, ”Jag kommer att varmt rekommendera denna kurs till mina kollegor. Det har väckt ett intresse att få lära mig mer”, ”Kursen har varit mycket intressant och utvecklande. Jag känner att jag fått med mig helt nya insikter”, ”Värdefullt att genom coachingmodellen kunna arbeta med det personliga ledarskapet och genomarbeta frågor på djupet, även i termer av rädslor och oro – och se vad konsekvenserna av det kan bli i verksamheten”

Feedback från kursdeltagare – på mig som handledare

”Mycket stor betydelse för gruppen. Alla var med och var kreativa”, ” Du är ärlig och lyfter fram det som vi behöver utveckla utan att någon känner sig utlämnad”, ”Du var ”ofarlig” vilket gjorde att budskapet fastnade”, ”Du bidrar till ett avspänt och behagligt arbetsklimat”, ”Du har varit bra på att hålla ihop gruppen”, ”Du är mycket bra som kursledare, uppmärksam på det som händer i gruppen, bromsar när vi vill hasta iväg”, ”Du har varit oerhört öppen och inspirerande, och tillåtit, uppmuntrat glädje i processen”, ”Mycket erfaren och bra kursledare, lätt att lyssna på och att förstå innehållet”, ”Lugn och behaglig, lyhörd”, ”Tydlig i att formulera teorierna och vad som avses, bra på att knyta an med egna exempel”, ”Jag känner att du är äkta”, ”Välstrukturerad och metodisk”, ”Väl förberedd”, ”Kunnig inom sitt område”, ”Tryggt, tillåtande, professionellt, en fast hand i en lovikavante!”, ”Jag har vågat ta ut svängarna tack vare att jag haft förtroende till handledarna, som kunnat ”fånga” upp mig om jag behövt stöd”, ”Mycket stabilt handledarskap, utan det hade jag aldrig vågat känna efter så mycket som jag faktiskt har gjort”, ”Stödjande och lyssnande utan att vara inställsam. Jag fick något med mig att arbeta vidare med för att utvecklas”

   Tillbaka till ESSENSA´s Kvalitetssäkring


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo