Kompetensbeskrivning

Erfarenhet

Jag har mer än 15 års erfarenhet av arbete som intern- och sedan externkonsult. Jag har stor erfarenhet av att skräddarsy, genomföra och följa upp olika insatser för ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper och för olika yrkesgrupper som t ex chefer på olika nivåer, mentorer, lärare och handledare utifrån deras behov och organisationens mål.

Jag har även stor erfarenhet av att vara lärare/ handledare i olika typer av mer eller mindre standardiserade ledarutvecklingsprogram och personlig utveckling, t ex UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), THE (The Human Element), Beyond Conflict/Förtroendefullt samarbete, Coachande Mentorskap, Coachande Ledarskap, FRAMSIKT utveckling för arbetslag mm.

Vidare har jag också erfarenhet av arbete med övergripande ledarförsörjning/ledarutveckling på såväl strategisk som operativ nivå, t ex som koncernansvarig för och bedömare i Assessment Center för ledaridentifiering. Under en period arbetade jag som personalutvecklingschef på mellanchefsnivå. I början av arbetslivet arbetade jag mestadels med rekrytering, allmänt personalarbete och utredningsarbete.


Foto: Silvana Borö

Utbildning

Min utbildningsbakgrund är civilekonomexamen från Uppsala Universitet -87, med inriktning på organisationsutveckling och management, kompletterad med pedagogik.

Därefter har jag gått ett flertal grundutbildningar och handledarutbildningar/ certifieringsutbildningar inom de områden jag nu arbetar med, t ex
UGL-handledarutbildning (-96),
THE-handledarutbildning (-04),
Beyond Conflict handledarutbildning (-07).

Jag har även certifierad handledarutbildning i personlighetstestet MBTI (Myers Briggs Type Indicator, -00), Element B (Behaviour av Will Schutz som ingår i THE) samt SDI (Strenght Deployement Inventory som ingår i UGL).

 

Jag satsar på kontinuerlig vidareutveckling av min egen kompetens = Läs mer här

  Tillbaka till ESSENSA´s Kvalitetssäkring


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo