Nätverk för kvalitetssäkring och samverkan

Nätverk för kvalitetssäkring

Jag medverkar aktivt i följande nätverk med kvalitetsarbete i fokus:

    The Human Element Sweden AB är en serviceorganisation för certifierade THE-handledare i Sverige som bland annat administrerar ett The Human Element Advisory Board Sweden med internationell sammansättning, anordnar handledarträffar, vidareutveckling med mera för att på olika sätt verka för god kvalitet i utvecklingsprogrammen The Human Element (THE) och Förtroendefullt Samarbete (f d Beyond Conflict).
www.thesweden.se

   Konsultorganisationerna CoreCode International AB, Rezon och Nova samordnar seminarier för handledare i UGL, THE och Förtroendefullt Samarbete.


Nätverk för samverkan

Jag samverkar också med några konsultorganisationer där vi kan anlita varandra vid uppdrag som kräver mer/andra resurser än vad vi själva erbjuder t ex CoreCode International AB, Rezon och Joyful Group AB. Annan konsult används bara efter samråd med kunden. Jag samverkar endast med konsulter med mycket höga kvalitetskrav.

 

Egen kompetensutveckling

Jag satsar på kontinuerlig vidareutveckling av min egen kompetens genom att delta i olika utvecklingsprogram och seminarier.

Jag säkerställer min kompetens relativt andra konsulter genom att bl a medverka i ovan nämnda handledarträffar.


  Tillbaka till ESSENSA´s Kvalitetssäkring


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Theresia Elvelo