Övriga tjänster

   Individuell coaching

           Ledarskap

           Personlig utveckling

           Livs- och karriärutveckling

   Personlighetstester - för utvecklingsinsatser i grupp eller individuellt (certifierad handledare)

           MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

           Element B (Beteende - behov av Will Schutz)

   Konsultrådgivning vid uppbyggnad/vidareutveckling av t ex:

           Ledarförsörjningsprogram (rekrytering, stöd och utveckling, rörlighet, uppföljning)

           Assessment Center för ledaridentifiering

           Personalutveckling / Kompetensutveckling

           Medarbetarpolicy / Ledarpolicy

           Internkonsultverksamhet

Om coaching

Jag bygger mycket av mitt synsätt och metodik på John Whitmores syn på coaching, där syftet är ökad medvetenhet, eget ansvar och konkreta resultat i form av handlingsplaner. Jag erbjuder inte coaching i terapeutiskt syfte för djupgående personliga problem, beroendeproblem, djupgående relationsproblem eller liknande.

Om personlighetstester

Begreppet test kan ifrågasättas. Personlighetsinventorium, självskattningsinstrument eller liknande kan vara bättre begrepp för de verktyg jag använder mig av. Jag använder dem bara för personlig utveckling och grupputveckling. Jag erbjuder inte personlighetstest som urvalsinstrument vid rekrytering.


Val av insats

För att hitta rätt utvecklingsinsatser, är det viktigt att tillsammans gå igenom vilka behov som finns, fastställa mål, syfte med mera.

Läs mer här    Kontakt & Anmälan

Har du behov av någon tjänst som inte finns beskriven på min hemsida? Kontakta mig för mer information. Kan jag själv inte erbjuda tjänsten så kan jag kanske hjälpa dig att hitta någon annan konsult inom det kompetensområdet.


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo