Organisationsanpassade utvecklingsinsatser

Jag erbjuder följande skräddarsydda organisationsanpassade utvecklingsinsatser:

    Ledarutveckling (även mentors- lärar- och handledarutbildning)

    Grupputveckling / Teambuildning för ledningsgrupper och arbetsgrupper med inriktning på
       personlig utveckling med byggstenar som t ex:

 

           Kommunikation

     Egna val

     Förändringsarbete

           Feedback

     Beslutsfattning

     Mångfald/olikheter

           Självkännedom

     Samtalsmetodik

     Presentationsteknik/Lärstilar

           Självkänsla

     Konflikthantering

     Virtuellt ledarskap

           Öppenhet

     Coaching/Mentorskap

     Teambaserat ledarskap

           Motivation

     Grupprocesser

     Situationsanpassat ledarskap

    Processhandledning / Teamcoaching i grupper t ex:
 

           Dialoggrupper - samtalsgrupper för chefer

           Ledningsgrupper -  framtagning och beslut av policys, värdegrunder, förändringsarbete o dyl

           Arbetsgrupper - framtagning av beslutsunderlag kring policys o dyl

Val av insats

Ibland kan det vara svårt för kunden att veta vilken typ av insats man ska beställa. Det finns ofta en problembeskrivning som man kanske inte vet hur man ska hantera, eller så finns ett framtida mål där man inte vet vilken väg man ska välja för att nå dit.

Vi går tillsammans igenom vilka behov som finns och fastställer mål, syfte, målgrupp mm för att välja och sätta samman insatser som ger långsiktiga lösningar utifrån varje kunds specifika förutsättningar.

Läs mer här    Kontakt & Anmälan


För individuellt anpassade utvecklingsinsatser 

Läs mer här


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo