Utvecklingsprogram

Jag erbjuder - i egen regi eller i samverkan med annan konsultorganisation - några av de mest uppskattade utvecklingsprogrammen för ledarskap och personlig utveckling på marknaden, där jag i förekommande fall är certifierad handledare:

Coachande Ledarskap
I denna mycket uppskattade coachingutbildning lär du dig att tillämpa coaching både som förhållningssätt och praktisk metod. Den vänder sig till dig som är ledare och ska coacha egna medarbetare. Därför får du också  kunskaper om grupprocesser, situationsanpassat ledarskap, konstruktiv feedback och hur du hanterar egna och andras försvarsmekanismer. Grunderna kring coaching och framgångsrikt mentorskap är samma som i  kursen Coachande Mentorskap (se nedan). Du får träna att coacha och blir själv coachad i en verklig frågeställning som ger värdefulla resultat redan under utbildningen. Coachande Ledarskap genomförs vanligen som 3-4 dagars öppen eller intern utbildning på internat med 1 + 1 uppföljningsdagar, men kan skräddarsys för enskild organisation.
Läs mer här      Kontakt & Anmälan

   

Coachande Mentorskap
Du får lära dig vad modernt mentorskap innebär, hur du använder coaching som förhållningssätt och praktisk metod, samt får praktiska tips för framgångsrikt mentorskap. Den vänder sig till dig som i en mentorsroll ska coacha personer du inte är chef för, eller till dig som ska coacha egna medarbetare, men redan har fått övriga kunskaper som ingår i kursen Coachande Ledarskap, t ex om du nyligen gått UGL eller THE (se nedan). Du får träna att coacha och blir själv coachad i en verklig frågeställning som ger värdefulla resultat redan under utbildningen. Den coachingmodell som används bygger på John Whitmores syn på coaching. Genomförs vanligen som 2-3 dagars öppen eller intern utbildning på internat, med 1 + 1 uppföljningsdagar men kan skräddarsys för enskild organisation.
Läs mer här     Kontakt & Anmälan

   

     
     

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
En av Sveriges mest erkända och uppskattade utbildningar i personlig utveckling för ledare och personer som arbetar i grupp. Utbildningen har fast upplägg framtaget av Försvarshögskolan. Du lär dig hur grupprocesser, kommunikation, beslutsfattning och ledarstilar påverkar effektiviteten. Du får ökad självkännedom, lär dig att ge och ta konstruktiv feedback, samt att kunna se och förebygga konflikter.  Genomförs som 5-dagars öppen kurs på internat och alltid i grupper där deltagarna inte känner varandra. Uppföljningsdag erbjuds. 
Läs mer här     Kontakt & Anmälan

   

Förtroendefullt samarbete (fd Beyond Conflict)
- att bygga långsiktiga relationer
Du får öva och utveckla din förmåga att lösa problem/intressemotsättningar, genomföra förhandlingar, förebygga och hantera konflikter och samarbeta med andra. Du får lära dig vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer, och hur du skapar långsiktiga och tillitsfulla relationer. Du får ökad insikt om dina egna attityder och beteenden i konfliktsituationer och påverkan på resultatet. Denna utbildning bygger på den intressebaserade förhandlingsmodellen, utvecklad vid Harvarduniversitetet, samt delar av THE (se nedan)Genomförs vanligen som 3-dagars öppen eller intern utbildning på internat, men består av moduler som kan genomföras enskilt eller i annat sammanhang. 
Läs mer här     Kontakt & Anmälan

   

THE Human Element (THE)
Will Schutz eget program för personlig utveckling och utveckling av organisationer, där han vidareutvecklar FIRO-teorin. THE har fokus på dig som individ och ger dig verktyg för att bli mer produktiv och effektiv. Du lär dig hur dina känslor för andra och dig själv styr ditt beteende och påverkar dina relationer till andra och dig själv. Ökad självkännedom och självkänsla, öppenhet och medvetna egna val är viktiga vägar för att vara, eller bli, den du vill vara. Genomförs ofta som 5-dagars öppen eller intern utbildning på internat, med 1 uppföljningsdag. Valda delar av THE kan också genomföras enskilt eller i annat sammanhang.
Läs mer här     Kontakt & Anmälan

 Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo