Kursbeskrivning

  Coachande Mentorskap

2 dagar samt 1 + 1 uppföljningsdag 

Vill du skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser ?
Lär dig se och nyttja din egen och andras potential,
för att öka effektiviteten och arbetsglädjen
i en samverkande spiral !

Nyttan med Coachande Mentorskap - för organisationen

Många organisationer har gått ett flertal vägar för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten, som t ex att jaga alla tänkbara kostnadsbesparingar, införa nya datasystem och andra rationaliseringsåtgärder. Det finns dock en gräns för hur länge denna typ av åtgärder genererar produktivitetsvinster. Ett problem många organisationer också möter är ökad sjukfrånvaro eller ”minskad frisknärvaro” (medarbetarna är närvarande, men har t ex stressymptom). Att öka resurserna är ofta inte är möjligt, och det garanterar heller inte i sig en produktivitetsökning eller att medarbetarna mår bättre. Potentialen för att öka effektiviteten och
arbetsglädjen ligger istället i att lära sig hur man nyttjar de resurser man redan har på ett bättre sätt.
Ett sätt att kunna se och nyttja sin egen och andras potential är genom mentorskap med ett coachande förhållningssätt. Personer som får nyttja sin potential och blir bekräftade i det, känner sig duktiga och effektiva och trivs då bättre med sitt arbete. När man trivs med sitt arbete och mår bra, så hittar man ofta vägar att bli effektivare o s v. Effektivitet, arbetsglädje och hälsa samverkar på detta sätt i en positiv spiral!
Många organisationer samverkar kring mentorskap över organisationsgränserna. Utbildningen ger därför också värdefulla samverkanskontakter med övriga deltagares organisationer.

Framgångsrikt Coachande Mentorskap - för dig som deltar

Du får här en bra grundläggande utbildning för att kunna använda coaching framgångsrikt som mentor. Du lär dig tillämpa coaching både som förhållningssätt och praktisk metod. Teori, praktiska övningar och coachingträning varvas på ett pedagogiskt och stimulerande sätt. Du får träna att både coacha och bli coachad. Du får ett tydligt och välstrukturerat kursmaterial med ett praktiskt coachingverktyg som du sedan har nytta av i vardagen. Till coachingträningen får du ta med en egen fråga du vill bli coachad i - så du får dessutom värdefulla resultat för egen del redan under utbildningen!
För dig som ska coacha egna medarbetare framgångsrikt, behövs också kunskaper om grupprocesser, situationsanpassat ledarskap, feedback och försvarsmekanismer. Då rekommenderas istället 3-dagarskursen Coachande Ledarskap.


      Innehåll 2-dagars Coachande Mentorskap:
 


    

 
 

Presentationsövning

  
 

Praktisk coachingträning,
observation- och processgenomgång
 

 
 

Introduktionsövning, Coachande Mentorskap

   

Etik, praktiska tips, förberedelse mentorskap

  
 

Coachande Mentorskap: VAD, VARFÖR?
Coaching som förhållningssätt

  

Fallgropar - Hur undviker jag/hanterar jag dem?
 

  
 

Coachande Mentorskap: HUR?
Coachingmodell, effektiva frågor, aktivt lyssnande
 

  


 

 

Målgrupp:


Du som i en mentorsroll ska coacha adepter/andra ledare.
(Även ledare som ska coacha egna medarbetare, men redan har fått övriga kunskaper som
ingår i kursen Coachande Ledarskap - t ex om du nyligen gått UGL och THE)     

     

Förberedelse:

Förbered en verklig fråga/problem du vill bli coachad i under utbildningen som rör dig som
person och/eller ledare. Utbildningen pågår 8.30 - ca 19 dag 1 + 8.30 – ca 17 dag 2 och uppföljningsdagarna. Förutsätter närvaro under samtliga moment.

     

Datum/plats kostnad/mm:

 

 

Kontakta ESSENSA för aktuell information, theresia@essensa.se 070/ 734 20 95

Deltagarantalet är max 15 deltagare. Arbetspärm med välstrukturerat kursmaterial ingår.


Kostnad för kost och logi tillkommer och betalas direkt till kursgård. Internatboende rekommenderas.

   


 

 

     

Anmälan:

Anmäl ditt intresse via e-post theresia@essensa.se eller ring 070/734 20 95.
Vid avbokning tillämpas branschens standardregler, se avbokningsregler

   

Kursledare:

 

.

Theresia Elvelo. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att vara lärare/handledare i ledarutvecklingsprogram och personlig utveckling, samt av grupputveckling i ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag har egen erfarenhet av ledarskap som personalutvecklingschef. Min utbildningsbakgrund är civilekonomexamen med inriktning på organisationsutveckling och management, samt pedagogik. Jag är utbildad handledare i UGL 2000 (Utveckling av Grupp och Ledare), THE (The Human Element), Förtroendefullt Samarbete (fd Beyond Conflict), MBTI (Myers Briggs Type Indicator), samt har ytterligare utbildningar inom ledarskap, coaching, grupputveckling och personlig utveckling ( t ex Mindfulness - medveten närvaro) m.m


Varmt Välkommen med din anmälan !   Är du intresserad av någon annan utvecklingsinsats kring 
                                                               ledarskap, grupputveckling och personlig utveckling?
                                                                                          Kontakta mig!

Tillbaka till Aktuellt
Tillbaka till Utvecklingsprogram

Skriv ut denna kursbeskrivning här
Detta är en pdf-fil, för att kunna läsa och skriva ut behöver du programmet Acrobat Reader. Finns att hämta gratis här
 


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo