Kursbeskrivning

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)

Vill du skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser ?
Lär dig se och nyttja din egen och andras potential,
för att öka effektiviteten och arbetsglädjen
i en samverkande spiral !

Nyttan med UGL - för organisationen

UGL är Sveriges kanske mest erkända och uppskattade grundläggande utbildning, för ledare och personer som vill lära sig förstå och få redskap för effektivt samarbete, effektiva beslut och att skapa goda relationer och förebygga konflikter. Om detta inte fungerar på ett bra sätt inom en organisation, så läcker energi från medarbetare och ledare så att verksamheten inte kan fungera effektivt. Allt fler organisationer ser nu att det finns mycket outnyttjad potential för effektivitetshöjningar, ökad arbetsglädje och hälsa genom personlig utveckling av sina ledare och medarbetare.

Nyttan med UGL - för dig som deltar

Du lär dig mer om hur du själv och andra fungerar, hur du kan förbättra dina relationer till andra och hur du kan förbättra dina arbetsresultat och få en bra grund för att trivas bättre på jobbet. Du får praktiska verktyg och insikter om dig själv och andra, som du kommer att ha stor nytta av både i ditt arbete och i ditt privatliv.

Utvecklingsmålen för UGL är att du ska bli effektivare som ledare och gruppmedlem genom att:
 

kunna kommunicera direkt och klart
 

kunna ge och ta emot feedback på ett effektivt sätt
 

kunna se och hantera konflikter
 

kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
 

förstå behovet av olika ledarstilar
 

uppnå ökat självförtroende och självinsikt


UGL är en kurs som har tagits fram av försvarshögskolan och som har genomförts länge i Sverige, där de kunskaper och insikter man vinner blir allt viktigare i modernt ledarskap. Den har varit framgångsrik både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan där upplevelser och reflektioner kring praktiska övningar varvas med teori och dialog för att öka förståelsen av hur jag och andra påverkas och hur jag kan lära mig av det som sker i gruppen.

Målgrupp:

UGL vänder sig till alla som vill bli effektivare i att hantera relationer, såväl i arbetet som privat, alltså både till chefer och medarbetare. Är du chef, teamledare, projektledare /motsvarande eller vill bli det, är UGL en ovärderlig grundläggande ledarutbildning.

En förutsättning för UGL är att deltagarna inte känner varandra/inte har någon form av beroendeförhållande till varandra. Är ni flera som känner varandra som vill gå, kontakta mig så kan jag köpa in platser på olika UGL-kurser förmånligt, via samverkan med andra UGL-arrangörer.

   

Förberedelse:

Utbildningen är 5 dagar, sker på internat och förutsätter närvaro under samtliga moment. Utbildningen är intensiv och sena kvällspass kan förekomma. Deltagarna bör därför vara i god balans vid kurstillfället.

     

Kvalitetssäkring:

Jag är erfaren UGL-handledare sedan 1996 och erbjuder senaste versionen av UGL (2008 version 2010) via samverkanspartners. Mina  samverkanspartners väljer jag utifrån ett mycket högt kvalitetsmedvetande.

   

Kurskostnad:

Kontakta ESSENSA för aktuell information!
Tel: 070/ 734 20 95 E-post: theresia@essensa.se

   

Kurstillfälle:

Olika tider och platser erbjuds i samverkan med flera UGL-arrangörer.

     

Anmälan:

Anmäl ditt intresse via e-post, theresia@essensa.se eller ring 070/734 20 95.
Kurserna genomförs med minst 8 och max 12 deltagare.
Vid avbokning tillämpas branschens standardregler, se www.essensa.se under kontakt/avboka.

   

Kompetensbeskrivning:

 

.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att vara lärare/handledare i ledarutvecklingsprogram och personlig utveckling, samt av grupputveckling i ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag har egen erfarenhet av ledarskap som personalutvecklingschef. Min utbildningsbakgrund är civilekonomexamen med inriktning på organisationsutveckling och management, samt pedagogik. Jag är utbildad handledare i UGL 2000 (Utveckling av Grupp och Ledare), THE (The Human Element), Förtroendefullt Samarbete - att bygga långsiktiga relationer (fd Beyond Conflict), MBTI (Myers Briggs Type Indicator), samt har ytterligare utbildningar inom ledarskap, coaching, grupputveckling och personlig utveckling (t ex Mindfulness - medveten närvaro) m.m.


Varmt Välkommen med din anmälan !   Är du intresserad av någon annan utvecklingsinsats kring
                                                              ledarskap, grupputveckling och personlig utveckling?
                                                                                         Kontakta mig!

Tillbaka till Aktuellt
Tillbaka till Utvecklingsprogram

  Skriv ut denna kursbeskrivning här
Detta är en pdf-fil, för att kunna läsa och skriva ut behöver du programmet Acrobat Reader. Finns att hämta gratis här
 

 

 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo