Behovsanpassning

Fokus på verkliga behov

En viktig faktor att ta hänsyn till vid val av konsult är konsultens bredd och erfarenhet av att arbeta med olika typer av koncept/program och dennes förmåga att skräddarsy ett organisations- eller individanpassat upplägg som möter de faktiska behoven. ”Om man bara har en hammare så tenderar man att se alla problem som spikar”. Den risken finns om konsultens fokus ligger på försäljning av trendriktiga koncept som dessutom ofta tenderar att vara kortsiktiga ”quick-fix”, eller om insatserna inte säljs av konsulten själv, utan av säljare utan djupare kompetens om behovsanpassning.

Min bakgrund som internkonsult har gjort att mitt fokus hela tiden ligger på att tillgodose kundens verkliga behov. Som internkonsult är det väldigt tydligt att det inte handlar om att sälja in insatser, utan om att hitta långsiktiga lösningar på problem/vägar framåt för att få en effektivare och lönsammare verksamhet. Det synsättet har jag tagit med mig in i arbetet som extern konsult. Jag blir inte nöjd av att ha ”sålt in” någon insats som jag råkar ha i verktygslådan. Jag blir först nöjd när jag själv verkligen tror att min insats leder till faktiska förbättringar för kunden. Detta synsätt leder till att jag ibland inte åtar mig uppdrag som jag inte tror kommer att leda till någon nytta i verkligheten.

Samverkan med kunden

En nära samverkan med kunden från offertunderlag till uppföljning är avgörande för att säkerställa att rätt insatser genomförs utifrån varje kunds behov. Jag coachar kunden (utan kostnad) för att få fram de faktiska behoven.

Kunden behöver därför inte från början veta exakt vad behoven är och vad man ska beställa, utan det kan tas fram i samråd med mig.

  Tillbaka till ESSENSA´s Kvalitetssäkring


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo