Nöjd Kund åtagande & Referenser

Nöjd Kund åtagande

Styrkan i att vara egenföretagare är att jag kan erbjuda en mycket hög kvalitet, flexibilitet, tillgänglighet och service. Jag väljer själv de uppdrag jag åtar mig och garanterar därför fullt engagemang i varje uppdrag. Det gäller uppdragets alla delar från information och behovsanpassning till utvärdering och uppföljning. Jag lämnar därför Nöjd Kund åtagande, ett löfte om att ta ansvar för att kunden får den tjänst som överenskommits. Detta stäms av i uppföljningen med kunden, beställaren, av varje uppdrag.

Uppföljningen med beställaren är också ett led i mitt eget kvalitetssäkringsarbete och ligger till grund för vidareutveckling av innehåll och upplägg i utvecklingsinsatserna och för min egen vidareutveckling som handledare och konsult.

Tillgänglighet

Jag erbjuder också möjlighet att vara tillgänglig utöver ordinarie kontorstid. Har du som kund svårt att avsätta tid och ro för att under kontorstid planera denna typ av insatser, så kan vi komma överens om en kvälls- eller helgtid för samtal. Det gäller även genomförande av uppdrag, t ex en weekendkonferens.

Referenser

Det är viktigt att ta referenser. Det är då viktigt att få referenser från så liknande uppdrag som möjligt. Kontakta mig så lämnar jag gärna ut referenspersoner till mina olika uppdrag.


   Tillbaka till ESSENSA´s Kvalitetssäkring


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo