Kursbeskrivning

      COACHANDE LEDARSKAP
    3 dagar, samt 1+ 1 uppföljningsdag


Vill du skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser ?
Lär dig se och nyttja din egen och andras potential,
för att öka effektiviteten och arbetsglädjen
i en samverkande spiral !

Nyttan med Coachande Ledarskap - för organisationen

Många organisationer har, såväl i goda tider som i svåra tider, gått ett flertal vägar för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten - t ex att jaga alla tänkbara kostnadsbesparingar, införa nya datasystem och andra rationaliseringsåtgärder. Det finns dock en gräns för hur länge denna typ av åtgärder genererar produktivitetsvinster. Ett problem många organisationer också möter är ökad sjukfrånvaro eller ”minskad frisknärvaro” (medarbetarna är närvarande, men har t ex stressymptom). Att öka resurserna är ofta inte möjligt, och det garanterar heller inte i sig en produktivitetsökning eller att medarbetarna mår bättre. Idag handlar det i många fall snarare om att minska resurserna. Potentialen för att öka effektiviteten och arbetsglädjen ligger istället i att lära sig hur man nyttjar de resurser man redan har på ett bättre sätt.

En av de mest framgångsrika metoderna är att utveckla ledarna att se och nyttja sin egen och andras potential, genom ledarskap och mentorskap med ett coachande förhållningssätt. Medarbetare som får nyttja sin potential och blir bekräftade i det, känner sig duktiga, effektiva och trivs bättre med sitt arbete och mår då också bättre. När man trivs med sitt arbete och mår bra, så hittar man ofta vägar att bli effektivare o s v. Effektivitet, arbetsglädje och hälsa samverkar på detta sätt i en positiv spiral!

 
Nyttan med Coachande Ledarskap - för dig som deltar

Du får här en mycket bra grundläggande utbildning för att kunna använda coaching framgångsrikt som ledare eller som mentor (och i ditt privatliv!) Du lär dig tillämpa coaching både som förhållningssätt och praktisk metod. Du får också kunskaper om grupprocesser, situationsanpassat ledarskap, mentorskap, feedback och försvarsmekanismer - som blir allt viktigare i modernt ledarskap. Teori, praktiska övningar och coachingträning varvas på ett pedagogiskt och stimulerande sätt. Förutom ökade kunskaper och insikter om hur du själv och andra fungerar, får du ett tydligt och välstrukturerat kursmaterial med ett praktiskt coachingverktyg som du har nytta av i vardagen. Du får träna att coacha och blir själv coachad i en verklig frågeställning - så du får dessutom värdefulla resultat i form av en handlingsplan för egen del redan under utbildningen!


      Innehåll 3-dagars Coachande Ledarskap:
 


    

 
 

Presentationsövning

  
 

Påverkan av grupprocesser och ledarstilar –
Will Schutz F.I.R.O – teori och situationsanpassat ledarskap
 


 

Introduktionsövning
Coachande Ledarskap
 

    

Feedback/Återkoppling – Hur kan jag ge och    ta emot positiv och negativ kritik på ett konstruktivt sätt?
 

 
 

Coachande Ledarskap: VAD, VARFÖR?
Coaching som förhållningssätt

 

Hur påverkas det coachande ledarskapet och resultatet - av mina egna och andras försvarsmekanismer? Hur hanterar jag det?
 

  
 

Coachande Ledarskap: HUR?
Coachingmodellen,                                  Effektiva frågor, Aktivt lyssnande
 

  

Etik, praktiska tips, egen förberedelseuppgift
 

  
 

Praktisk coachingträning,
observation- och processgenomgång
 

 

Fallgropar - Hur undviker jag / hanterar jag dem?

    Innehåll uppföljningsdag:
 
   

Erfarenhetsutbyte kring vad som fungerat bra/ mindre bra i coachingen, yttre/ inre hinder mm
- Vi använder oss här av Teamcoaching

   

Uppföljning av handlingsplanen för min egen frågeställning/problem från coachingutbildningen

   

Vidareutveckling av min coachingförmåga
- Vi använder oss här av Enskild coaching i grupp/ Självcoaching

   

Frågor kring coachande ledarskap/mentorskap 

Kursintyg

 

   
 

Målgrupp:


Chefer, teamledare, projektledare eller motsvarande som i sin ledarroll ska coacha egna medarbetare och/eller i en mentorsroll ska coacha adepter/andra ledare.

     

Förberedelse:

Förbered en verklig fråga/problem du vill bli coachad i under utbildningen som rör dig som person och/eller ledare. Sent eftermiddagsarbete förekommer och utbildningen förutsätter närvaro under samtliga moment. Tiderna varierar något beroende på grupprocess, men räkna med 8.30 - ca 18.30 dag 1 och 2, samt 8.30 – 16.30 dag 3 och uppföljningsdagarna.

     

Datum/ Plats/   Kostnad/Anmälan:

         

 

 

Kontakta ESSENSA för aktuell information - theresia@essensa.se  070/734 20 95

 

Antalet platser är begränsat till 15. Arbetspärm med välstrukturerat kursmaterial, inkl coachingverktyg, ingår. Internatboende rekommenderas, är dock inte obligatoriskt.       Kostnad för kost och logi tillkommer och betalas direkt till kursgården.

Vid avbokning tillämpas branschens standardregler, se Om ESSENSA &  Kontakt /   Kontakt/Anmälan - avbokning.               

 

   

Kursledare:   

 

Theresia Elvelo. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att vara intern-/externkonsult för ledarutvecklingsprogram och personlig utveckling, samt för grupputveckling i ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag     har egen erfarenhet av ledarskap som personalutvecklingschef. Min utbildningsbakgrund är civilekonomexamen med inriktning på organisationsutveckling och management, samt pedagogik. Jag är utbildad handledare i UGL 2000 (Utveckling av Grupp och Ledare), THE (The Human Element), Förtroendefullt Samarbete (fd Beyond Conflict), MBTI (Myers Briggs Type Indicator) samt har ytterligare utbildningar inom ledarskap, coaching, grupputveckling och personlig utveckling (t ex Mindfulness . medveten närvaro) m.m.

     

Varmt Välkommen med din anmälan !   Är du intresserad av någon annan utvecklingsinsats kring
                                                               ledarskap, grupputveckling och personlig utveckling?
                                                                                             Kontakta mig!

Tillbaka till Aktuellt
Tillbaka till Utvecklingsprogram

  Skriv ut kursinbjudan här
Detta är en pdf-fil, för att kunna läsa och skriva ut behöver du programmet Acrobat Reader. Finns att hämta gratis här
 


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo